Announcement

Collapse
No announcement yet.

Tiếng Việt ta...hay thật!

Collapse
X
Collapse
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Tiếng Việt ta...hay thật!
  Bài Thơ Dấu Hỏi Dấu Ngã Thật Hay
  • MŨM MĨM béo, MỦM MỈM cười.
  • CỦ quả dành để biếu người xưa.
  • KIỄNG chân, chậu KIỂNG đu đưa
  • KẺO hết, KẼO kẹt đêm mưa võng buồn.
  • HỔ thẹn chưa HỖ trợ lương.
  • kia GẢ bán người thương vì tiền
  • HẢO tâm lo chuyện HÃO huyền.
  • Đi buôn LỖ vốn, nước màu LỔ loang.
  • PHỦ phê chừ mới PHŨ phàng
  • Nửa đường GÃY gánh, GẢY đàn tìm vui.
  • GÃI đầu tính ngược, tính xuôi.
  • Còn lưng NỬA vốn, NỮA thời tính sao.
  • GIÃI bày, GIẢI nghĩa dễ đâu
  • Chưa kịp ẩu ĐẢ, qua cầu ĐÃ xong.
  • Run RẨY, phát RẪY dọn nương
  • GỠ rối điềm GỞ rộng đường nhân sinh.
  • Chú RỂ bứt RỄ cây quỳnh
  • Ra sức BỬA củi, cho mình BỮA ăn.
  • BẨM thưa, bụ BẪM con người
  • Nói năng tao NHÃ, chim kia NHẢ mồi.
  • ngoài mồ, MẢ xinh tươi
  • Nhường cơm SẺ áo cho người SẼ vui.
  • Linh CỮU vĩnh CỬU ai ơi
  • CỮ kiêng, CỬ động bệnh thời sẽ qua.
  • TẺ nhạt, gạo TẺ của ta
  • Gần mà giữ KẼ, thà ra KẺ thù.
  • KHẺ mỏ, nói KHẼ như ru
  • CỖ bàn, CỔ kính công phu phụng thờ.
  • BỖNG dưng trầm BỔNG bất ngờ
  • BĨU môi dè BỈU ai chờ đợi ai.
  • Bắt BẺ, BẼ mặt tía tai
  • LẺ loi lý LẼ gạt ngoài chẳng nghe.
  • Ngoài vườn CHỎNG gọng CHÕNG tre.
  • CẢI thiện, CÃI lại khó mà hoà nhau.
  • CHĨNH (hũ) tương nghiêng, CHỈNH sửa mau.
  • CỦNG cố lời nói cho nhau CŨNG đành.
  • CỞI trói, CỠI (cưỡi) ngựa phi nhanh
  • Xem ai cứng CỎI được dành CÕI tiên.
  • BẢO ban, BÃO tố khắp miền
  • HẢNH nắng, HÃNH diện tuỳ duyên tuỳ thời.
  • Hồ đầy XẢ nước cho vơi
  • Giữ gìn tắc kẻo thời suy vong.
  • Chèo BẺO, bạc BẼO dài dòng
  • Quê hương rất ĐỖI, ĐỔI thay phố phường.
  • NGHĨ mình ngơi NGHỈ dưỡng thương
  • TĨNH tâm, TỈNH ngộ tìm đường ẩn cư.
  • TIỂU đội còn bận TIỄU trừ
  • Ngỡ rằng bảnh TẺN thành dư TẼN tò.
  • SẢI tay chú SÃI thập thò
  • Nhân sự thừa THÃI bị toà THẢI ra.
  • Đứng SỮNG, SỬNG sốt sợ ma
  • Trẻ thơ nói SÕI, nhặt SỎI đá trôi.
  • TRẢ nợ bằng một TRÃ xôi
  • NÃY giờ còn đợi hạt thôi NẢY mầm.
  • Ẩn, SỈ nhục giận căm
  • GIẢ dại GIÃ gạo thăng trầm cho qua.
  • QUẪN trí, nghĩ QUẨN sa đà
  • Chấp nhận xúi QUẨY hơn là QUẪY đuôi.
  • Đâm THỦNG, THŨNG xuống thấp rồi
  • Đòn BẨY được dịp lên đồi BẪY chim.
  • Đội NGŨ, giấc NGỦ lim dim
  • Ân SỦNG, ướt SŨNG nằm im chờ thời.
  • TỦM tỉm, đánh TŨM không lời
  • cầm,tuyến... VỈ ruồi giúp ta.
  • Rác RƯỞI gấp RƯỠI hôm qua
  • ĐẨY xe, ĐẪY giấc người ta chối từ.
  • ĐẢNG phái, ĐÃNG trí ưu tư
  • DỞ hơi, DỞ thói tật hư DỠ nhà.
  • LẨN quẩn, LẪN lộn tuổi già
  • ĐỈNH chung, ĐĨNH đạc cũng là ĐỈNH cao.
  • ĐỂ dành, hiếu ĐỄ về sau
  • Cô bé tròn trịa thật là DỄ thương.
  • DỎNG tai, DÕNG dạc khiêm nhường
  • RẢNH rỗi san lấp RÃNH mương trước nhà.
  • Qua NGÕ, NGỎ lời hát ca
  • QUẢNG cáo - thực tế cách ba QUÃNG đường.
  • RỦ rê quyến nhiễu nhương
  • RỔ sảo, RỖ mặt vấn vương một thời.
  • CHỬA đẻ, CHỮA bệnh ai ơi
  • Trường hợp HÃN hữu xin thời bỏ qua.
  • Phá CŨI làm CỦI bếp nhà
  • Xén bớt công QUỸ, QUỶ ma chẳng từ
  • Hạt DẺ, đất DẼ suy tư.
  • Sàng SẢY ít gạo đến giờ chưa xong
  • RỬA nhục, thối RỮA mặc lòng.
  • Hen SUYỄN, suy SUYỂN đợi mong bao ngày.
  • CƯỠNG đoạt chim CƯỞNG trong tay
  • Xin đừng cà RỠN... RỞN gai ốc rồi.
  • SỬA chữa, SỮA mẹ em ơi
  • SẪM màu, SẨM tối xin mời ghé thăm.
  • MẨU bánh dành biếu MẪU thân
  • Đắt RẺ, ngã RẼ bao lần em qua.
  • SỖ sàng, SỔ toẹt chẳng tha
  • GIẢ thật, GIÃ gạo cho qua tháng ngày.
  • Gây GỔ, cây GỖ chuyền tay
  • Cánh HẨU chầu HẪU ngồi chờ đổi ngôi.
  • Mưa rỉ RẢ, mệt người
  • RÃO gân cốt, RẢO bước thời đi nhanh.
  • Cây SẢ, suồng là anh
  • TẢ thực, lót để dành trẻ con.
  • Chàng HẢNG ai mở HÃNG buôn
  • KỶ luật, KỸ xảo mình luôn ghi lòng.
  • HỦ tục, gạo ngày đông
  • Hỏi NGÃ khó, chớ NGÃ lòng NGẢ nghiêng...!


Working...
X