Nếu bạn đang cảm thấy “thèm ăn một thứ gì đó nhưng không thể nghĩ ra đó là thứ gì”, vậy thì có lẽ bạn đã rơi vào trạng thái chán thịt thà, cũng chẳng thiết tha cá mú hải sản rồi! Giải pháp trong trường hợp này chính...